REGULAMIN KORZYSTANIA Z BLOGA „Z Hrabiną w kuchni”

 1. Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich Bernadeta Potocka (dalej: „Autorka”) umożliwia nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej „Z Hrabiną w kuchni” (dalej: „Blog”), będącej własnością autorkizamieszonej na domenie internetowej: zhrabinawkuchni.pl, w tym z zawartych w niej materiałów i treści.

 2. Teksty zamieszczane na niniejszym Blogu mogą mieć formę reklamy lub promocji.

 3. Korzystanie z niniejszego Bloga jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie z Bloga nie jest dopuszczalne. Na Blogu nie można składać ofert, zamówień, czy zapytań ofertowych do Autorki.

 4. Prawa do Bloga jako całości przysługują Bernadecie Potockiej, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości przysługują osobom trzecim, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez Autorkę na Blogu.

 5. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na Blogu materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z Bloga („Użytkownicy”), w szczególności w formie komentarzy. Umieszczając na Blogu materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.

 6. Moderatorzy Bloga zastrzegają sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów w Blogu, jeżeli naruszą one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.

 7. Układ i kompozycja Bloga, zastosowane w nim elementy i rozwiązania graficzne oraz aplikacje znajdujące się na Blogu , stanowią własność Autorki, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, i są przedmiotem ochrony prawnej.

 8. Zawartość Bloga podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody Autorki jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych na Blogu może stanowić naruszenie praw autorskich, jednakże Użytkownicy Bloga mają prawo korzystania z materiałów i treści udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Bloga oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

 9. Autorka wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na Blogu wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony Bloga, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem Bloga). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy Bloga nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości Bloga , zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Autorki.

 10. W trakcie korzystania z Bloga w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik Bloga wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika Bloga, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora Bloga, dostosowania zawartości Bloga do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkowania oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem z Bloga.

 11. Na Blogu mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 12. Przy korzystaniu z Bloga zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Autorka dokłada wszelkich starań, aby Blog był wolny od złośliwego oprogramowania, niemniej Autorka nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Bloga, powstałe w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym w infrastrukturze technicznej i danych.

 13. Autorka dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na Blogu były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.

 14. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika materiałów i treści zamieszczonych na Blogu.

 15. Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania Bloga oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: pbernadka@gmail.com

 16. Autorka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Blogu. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie z Bloga nie jest dopuszczalne.

 17. Autorka zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 18. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Bloga, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Jasło, 01.11.2018 r.


Wygenerowano na podstawie bezpłatnego wzoru z serwisu Mikroporady®.pl
 Sfinansowano z 1 % podatku w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Korzystaj bezpłatnie, codziennie i bez ograniczeń. więcej: www.mikroporady.pl/wspomoz-rozwoj-serwisu